Takstblad-2021.Pdf   

Takstblad-2021

Anlægsbidrag Landområde (Tilslutningsafgift)

 

Excl. moms

Incl. moms

Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed

kr.   5.900,00

kr.   7.375,00

Forsyningsledningsbidrag – Landområder

kr. 34.500,00

kr. 43.125,00

Stikledningsbidrag pr. ejendom

kr.   5.000,00

kr.   6.250,00

Total for til slutning i landområde

kr. 45.400,00

kr. 56,750,00

Anlægsbidrag Byområde (Tilslutningsafgift)

 

Excl. moms

Incl. moms

Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed

kr.   5.900,00

kr.   7.375,00

Forsyningsledningsbidrag – Byområde

kr. 14.500,00

kr. 18.125,00

Stikledningsbidrag pr. ejendom

kr.   5.000,00

kr.   6.250,00

Total for til slutning i byområde

kr. 25.400,00

kr. 31.750,00

Driftsbidrag

 

Excl. Moms

Incl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom pr. boligenhed

kr.     560,00

kr.     700,00

Målerafgift pr. år

kr.     135,00

kr.     168,75

Driftsbidrag pr. m3 vand efter forbrug

kr.         5,00

kr.         6,25

Afgift af ledningsført vand pr. m3  (til staten)

kr.        6,37

kr.         7,96

Gebyrer

 

Excl. Moms

Incl. moms

Rykkergebyr - momsfri

kr.     100,00

Momsfri

Gebyr for aflæsning – momsfri

kr.     150,00

Momsfri

Flyttegebyr

kr.     150,00

kr.    187,50

Lukkegebyr *) – momsfri

kr.     500,00

Momsfri

Åbningsgebyr **)      (Det fulde skyldige beløb skal være indbetalt inden genåbning vil finde sted)

kr.     500,00

kr.    625,00

Gebyr for oplysninger til advokat/ ejendomsmægler/boligforening   samt anmodning om aflæsning af et bestyrelsesmedlem

kr.     250,00

kr.     312,50

Beskadigelse af elektronisk målerudstyr, der fordrer udskiftning

kr.  1.500,00

kr.  1.875,00

 

Byggevand: Måler skal være etableret før et forbrug påbegyndes 

*) I tillæg til ovenstående kan komme udgifter til ledningsarbejde, der vil være nødvendige for at afbryde vandforsyningen ved ejendomsskel/stophane. 

**) I tillæg til ovenstående kan komme udgifter til ledningsarbejde, der vil være nødvendige for at genetablere installationen til krævet standard, herunder etablering af målerbrønd, hvis en sådan ikke findes. 

Vandafgifter og forbrug opkræves a´conto halvårlig gennem Vejen Forsyning pr. 1.3. og 1.9.

Der foretages årsafslutning ved opkrævning pr. 1.3. 

Tilslutningsafgifter og vandafgifter reguleres årligt pr. 01.01. og skal godkendes af Vejen Kommune.

Godkendt af bestyrelsen, Gesten Vandværk, den 5. november 2020