Da der er fremsat ønske på generalforsamling om at vandvæket skal

kunne sende en sms besked ved manglene vandforsyning!

Send en sms til 22117076 el. en mail til teknik@gesten-vand.dk med info vedr. forbruger 

og produktions art, og mobil nr. til modtagelse af sms.

Se referat fra sidste afholdte generalforsamling her

Se nyt fra Gesten Vandværk 1 - 2019.   info