Hårdhed på vandet fra Gesten Vandværk: (°dH) værdi er 12             og pH værdi er 7,5

Læs Pressemeddelelse vedr. vandforbrug: Pressemeddelelse.pdf

Læs om vandets hårdhed her: Hårdhed

--------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling i Gesten Vandværk

Der er afholdt generalforsamling i Gesten Vandværk

Se formandens beretning og Regnskab under Info